Konkursai

Sukurta 2014.01.30 / Atnaujinta 2017.12.05 10:12

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija skelbia konkursą Lietuvos kultūros darbuotojams (meno vadovams) teikti paslaugas užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.:

 1. Lenkijos Respublikoje (Punsko lietuvių kultūros namuose):
  choreografinio sambūrio „Jotva“ meno vadovo, 20 val./savaitę, 80 val./mėnesį;
  liaudiškos muzikos kapelos „Klumpė“ ir vaikų liaudies meno studijos „Puniukai“ kapelos meno vadovo, 24 val./savaitę, 96 val./mėnesį.
 2. Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje (Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijoje):
  lietuvių vyrų ansamblio „Pėnkė vaikee“ ir moterų ansamblio „Gabija“ meno vadovo, 4 val./savaitę, 16 val./mėnesį.

Reikalavimai pretendentams teikti kultūros darbuotojų (meno vadovų) paslaugas:

 1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą.
 2. Turėti kultūros ir meno darbuotojo kvalifikaciją arba ne trumpesnį kaip vienų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje metų stažą.
 3. Puikiai mokėti lietuvių kalbą.
 4. Būti nepriekaištingos reputacijos.
 5. Būti tinkamos sveikatos.

Privalumai:

 1. Gebėjimas bendrauti šalies, į kurią vykstama teikti paslaugas, kalba.
 2. Jei pretendentas turi kultūros ir meno darbuotojo kvalifikaciją – ne trumpesnis kaip vienų metų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje stažas.
 3. Jei pretendentas turi ne trumpesnį kaip vienų metų darbo kultūros srityje užsienio lietuvių bendruomenėje, organizacijoje ar kultūros įstaigoje stažą – kultūros ir meno darbuotojo kvalifikacija.
 4. Rekomendacijos.

Pretendentai ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus (lietuvių kalba):

 1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, pilietybę (pilietybes) patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Užpildytą pretendento anketą (forma pridedama).
 6. Darbo kultūros srityje stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jei turi).
 7. Jeigu dirba Lietuvoje, pažymą apie darbo krūvį kiekvienoje darbovietėje Lietuvoje.
 8. Jeigu dirba užsienio valstybėje, pažymą apie darbo krūvį kiekvienoje darbovietėje užsienio valstybėje ir informaciją raštu, ar yra mokamas atlyginimas priimančiosiose institucijose – Punsko lietuvių kultūros namuose ir Kaliningrado miesto L. Rėzos vardo lietuvių kultūros draugijoje.
 9. Veiklos koncepciją.
 10. Nepriekaištingos reputacijos deklaraciją (forma pridedama).
 11. Rekomendacijas (jei turi).

Su Lietuvos kultūros ir meno darbuotojais, laimėjusiais konkursą į skelbiamas meno vadovų pozicijas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ministerija) sudarys išvykimo dirbti į užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas ir kultūros įstaigas sutartį.

Pretendentus atrinks užsienio reikalų ministro įsakymu sudaryta konkursų pretendentų atrankos ir prašymų nagrinėjimo komisija, kurią sudaro ministerijos administracijos padalinių ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovai. Pretendentai bus vertinami atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, darbo kultūros srityje stažą, pokalbio rezultatus, pateiktą veiklos viziją, numatomas išlaidas kelionėms į priimančiąją instituciją, užimtumą numatomu sutarties laikotarpiu. Jeigu pretendentas ankščiau yra teikęs panašaus pobūdžio paslaugas Lietuvos Respublikos arba užsienio institucijoms, komisija atsižvelgs į turimą informaciją apie šios pretendento veiklos rezultatus ir vertinimus. Komisija, atsižvelgusi į konkursą laimėjusio asmens kvalifikaciją, darbo kultūros srityje stažą, teikiamų paslaugų apimtį ir ypatybes, nustatys valandinio atlyginimo dydį ir išmokų už kelionės išlaidas mokėjimo rūšį. Atlyginimai už Lietuvos kultūros ir meno darbuotojų, išvykusių į užsienio valstybes dirbti užsienio lietuvių bendruomenėse, organizacijose ir kultūros įstaigose, suteiktas paslaugas ir išmokos kelionės išlaidoms padengti mokamos neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ministerijai tam tikslui skiriamų asignavimų.

Jei asmuo draudžiasi valstybiniu savanorišku socialiniu draudimu, įmokas jis moka pats. Valstybinio savanoriško socialinio draudimo tvarką nustato atitinkami Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai.

Pretendentų atrankos būdas – pateiktų dokumentų vertinimas ir pokalbis su pretendentu. Dokumentai priimami iki 2017 m. gruodžio 18 d. šiuo adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius.

Konkurso pretendentai ministerijai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu paštu (jeigu siunčiama registruotu paštu – pateikimo data yra gavimo ministerijoje data). Jeigu pretendentai pateikia dokumentus ir jų kopijas asmeniškai, sutikrinus originalus su pateiktomis kopijomis, dokumentų originalai grąžinami pretendentui dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos, o jų originalus pretendentas turi pateikti sutikrinti iki konkurso pradžios.

Konkurso pretendentus, kurie atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, ministerija ne vėliau kaip prieš 12 kalendorinių dienų iki konkurso raštu arba elektroniniu paštu informuoja apie konkurso datą, vietą ir laiką.

Išsami informacija apie konkursą teikiama telefonu +3707065 2574.

 

Skelbiami užsienio lietuvių vaikų piešinių konkurso „Kalėdos Lietuvoje“ laimėtojai

Šv. Kalėdų laikotarpiu Užsienio reikalų ministerija pasipuošė spalvingais ir nuotaikingais užsienio lietuvių vaikų piešiniais, skirtais konkursui „Kalėdos Lietuvoje“.

„Labai ačiū vaikams už beribę fantaziją, įdėtą širdies šilumą ir nepakartojamus darbelius, o tėveliams, seneliams ir mokytojams – už kūrybiškumo paskatinimą ir palaikymą. Džiaugiuosi, kad į mūsų iniciatyvą piešiniais papasakoti, kaip užsienyje gyvenantys mažieji įsivaizduoja Kalėdas Lietuvoje atsiliepė tiek daug šeimų, bendruomenių, lituanistinių mokyklų iš viso pasaulio: nuo Argentinos, Brazilijos, JAV, Kanados iki Rusijos, Turkijos“, - sakė užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius.

Vaikų kūriniais buvo galima pasigrožėti ir savo balsą atiduoti nuo gruodžio mėn. pradžios iki Trijų Karalių. Piešiniai buvo vertinami pagal konkurso temos kūrybinį sprendimą, idėjos originalumą ir žaismingumą. Kaip ir žadėta, piešti vaikus kvietęs Elniukas GlobaLTukas laimėtojams paruošė ir išsiųs originalius prizus su tautine simbolika.

Iš viso sulaukta per 300 konkursui parengtų darbų iš 22 šalių, jauniausiam piešinių autoriui – 8 mėnesiai, vyriausiam – 14 metų.

Konkurso laimėtojai

Daugiausiai parodos lankytojų balsų surinkę dalyviai:


I vieta - Tomas Mockus (8 m., Rusija)


II vieta – Kazimieras Belinskis (11 m., Baltarusija)


II vieta – Smiltė Rasink (13 m., Vokietija)


III vieta – Džastina Jankaitytė (10 m., Airija)


III vieta – Kristina Nadel (6 m., Rusija)


III vieta – Paula Vezbergaitė (4 m., Belgija)

Papildomų nominacijų laimėtojai:

Profesionaliausiai darbus pateikusi lituanistinė mokykla – Jurgio Baltrušaičio lituanistinė mokykla (Maskva, Rusija)


Geriausias grafikos darbas – Aleksandra Jonauskaitė (10 m., Rusija)


Geriausias tapybos darbas – Danielė Čepaitytė (8 m., Šveicarija)


Geriausias koliažo darbas – Vytautė Triuškaitė (7 m., Jungtinė Karalystė)


Geriausias karpinių darbas – Daša Michalčenko (10 m., Baltarusija)


Geriausias darbas 2-6 metų amžiaus kategorijoje – Milda Šklenskaitė (6 m., Belgija)


Geriausias darbas 7-10 metų amžiaus kategorijoje – Dominyka Tomašickytė (7 m., Belgija)


Geriausias darbas 11-14 metų amžiaus kategorijoje – Aleksandras Klimutis (13 m., Baltarusija)


Jauniausias konkurso dalyvis – Mark Krikščiūnas (8 mėn., Ukraina)


Pirmasis konkursui piešinį pateikęs dalyvis – Sophie Aurora Allix (6m., Norvegija)


Netikėčiausios idėjos autorius – Aidas Kojelis (7 m., Belgija) – už „Dantuko Kalėdas“.


Detaliausias architektūrinis sprendimas -  Emilia Dagilytė (10 m., Danija)


Modernistiškiausias darbas – Gala (3 m., Argentina)

Užsienio reikalų ministerija skelbia užsienio lietuvių vaikų priešinių konkurso „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“ laimėtojus

Konkurse, skirtame S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80-mečiui ir Pasaulio lietuvių vienybės dienai paminėti, dalyvavo 190 vaikų iš 14 užsienio valstybių. Dalyviai ugdė meninius gebėjimus ir saviraišką, stiprino tautinę savimonę, domėjosi Lietuvos istorija ir bandė kūrybiškai perteikti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą reikšmę.

Dviejų amžiaus grupių dalyvių piešinius vertino Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento sudaryta komisija.

Visiems konkurso dalyviams bus įteikti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos padėkos raštai, o laureatams – atminimo dovanos.

4-7 metų amžiaus grupės laureatai

Pirma vieta

Vladislava Lianceva, „Darius ir Girėnas“, 5 m., Baltarusija, Rimdžiūnų vaikų darželis lietuvių mokomąja kalba, auklėtoja Edita Čaplinskaja.

Ivan Kačkovas, „Lietuvių žygdarbis“, 7 m., Sovietskas, Kaliningrado sritis, Sovietsko miesto vaikų darželis Nr. 10 „Rodničiok“, mokytoja Regina Kapkova.

Fausta Žilinskaitė, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Antra vieta

Augustas Paksas, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Vytautas Čibels, „Paskutinis skrydis“, 6 m., Latvija, Daugpilis.

Eimantas Petraitis, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 5 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Trečia vieta

Eglė Šlepavičiūtė, „Darius ir Girėnas: lietuvių žygis per pasaulį“, 6 m., Belgija, Briuselio II Europos mokykla, mokytoja Asta Kulikauskaitė.

Vaiva Vytaitė, „Lituanikos skrydis“, 6 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

Emilija Karbauskytė, „Lituanikos skrydis“, 5 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

8-12 metų amžiaus grupės laureatai

Pirma vieta

Andrej Neskin, 11 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Danil Petrov, 8 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Liepa Jasinskaitė, „Lituanikos skrydis“, 8 m., Liuksemburgas, dailės studija „Discover Art Workshop“, mokytoja Dainora Balčiunienė.

Antra vieta

Onutė-Marija Egorova, 10 m., Gurjevskas, Kaliningrado sritis, Gurjevsko miesto Vaikų ir jaunimo centras, mokytoja Irena Tiriuba.

Marija Delicina, „Sunkus žygis lietuvaičių per jūrą“, 10 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Darja Griščenko, 11 m., Černiachovskas, Kaliningrado sritis, Černiachovsko 4-oji vidurinė mokykla, mokytoja Marina Šumeiko Aleksandrovna.

Trečia vieta

Artemas Vazarovas, „Du lakūnai, du draugai prieš skrydį“, 12 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Liana Prialgauskaitė, „Darius ir Girėnas – Lietuvos vaikai“, 9 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Alina Tulumbadžan, „Skrydis per žiaurią Atlantiką“, 8 m., Kaliningrado m., Kaliningrado sritis, L. Rėzos lituanistinė sekmadieninė mokykla, mokytoja Laima Meščeriakova.

Naujienlaiškio prenumerata