Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2014.10.21 09:32

Dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Kur atliekamas dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

Lietuvoje:

  • dokumentų legalizavimas atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje ir diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose.
  • Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) atliekamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje.

Rumunijoje:

  • dokumentų legalizavimą įgaliotos atlikti dvi institucijos – Rumunijos užsienio reikalų ministerija bei Rumunijos teisingumo ministerija. Dėl smulkesnės Rumunijoje išduotų dokumentų pateikimo tvirtinimui “Apostille” ar legalizavimui tvarkos, prašome teirautis tiesiogiai Rumunijos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento legalizavimo skyriuje (tel.: +40 21 3196875, Bukareštas, Aleea Alexandru str. 24, sector 1, priėmimo valandos pirmadieniais  - penktadieniais 9.00-12.00 ir 13.00-16.00) ir Rumunijos teisingumo ministerijoje (tel.: +40 21 3144400, Bukareštas, Appolodor str. 117, sector 5, priėmimo valandos pirmadieniais  - penktadieniais, 10.00-12.00 dokumentų pridavimas, 15.00-16.00 dokumentų išdavimas).
  • Rumunijoje išduotų dokumentų tvirtinimą “Apostille” yra įgalioti atlikti teismai (teritoriniai apeliaciniai teismai Apostille tvirtina tik dokumentų vertimus) ir prefektūros.

Daugiau informacijos apie Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą „Apostille“ galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata