Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUMUNIJOJE IR BULGARIJOS RESPUBLIKAI

Adresas: 79-81 Popa Savu Street, district 1, Bucharest 011432, ROMANIA

plačiau »

Tel. +40 213115997
Faksas +40 213115919
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2015.10.29 13:52

Lietuvos Respublikos piliečių po 1990 m. kovo 11 d. užsienio valstybėje sudaryta/nutraukta santuoka turi būti apskaityta ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienyje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Užsienyje sudarytai santuokai Lietuvoje apskaityti Lietuvos ambasadai Bukarešte turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos liudijimas;
 • Užpildytas prašymas apskaityti santuoką;
 • Abiejų sutuoktinių gimimo liudijimų kopijos;
 • Abiejų sutuoktinių pasai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai;
 • Ištuokos liudijimo kopija (Lietuvos Respublikos piliečiui (pilietei) arba dokumento, liudijančio santuokos nutraukimą, kopija (užsienio valstybės piliečiui (pilietei), jeigu sutuoktinis (sutuoktiniai) anksčiau buvo sudarę santuoką.

Užsienyje sudarytos santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą lietuvoje

Užsienyje nutrauktai santuokai Lietuvoje apskaityti Lietuvos ambasadai Bukarešte turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • Užpildytas prašymas apskaityti nutrauktą santuoką;
 • Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Šis dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą;
 • Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo.

Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma „Apostille“ ir išversti į lietuvių kalbą.

Konsulinis mokestis už santuokos liudijimo išdavimą – 20 eurų.

Užsienyje gimusio vaiko įtraukimas į apskaitą Lietuvoje

Vaikas, gimęs užsienyje, kurio tėvai (ar vienas iš jų) - Lietuvos Respublikos piliečiai, turi būti apskaitytas ir Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoje nepriklausomai nuo vaiko pilietybės.

Vaiko gimimui apskaityti ambasadai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 • Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas.
 • Užpildytas prašymas įtraukti į apskaitą vaiko gimimą.
 • Abiejų tėvų pasai ar notarine tvarka patvirtinti jų nuorašai.
 • Santuokos liudijimas ar notariškai patvirtinta jo kopija, jeigu vaiko tėvai yra susituokę.

Jei vaiko tėvai nėra susituokę, tačiau užsienio valstybės išduotame gimimo liudijime (ar kitame dokumente) yra įrašyti duomenys apie tėvą, pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo pateikti nereikia. Minėto pareiškimo nereikia pateikti ir tais atvejais, kai vaikas įgijęs užsienio valstybės pilietybę (šiuo atveju pateikiamas vaiko pasas).

Visi užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (santuokos liudijimas, gimimo liudijimas, ištuokos liudijimas ir pan.) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma „Apostille ir išversti į lietuvių kalbą. 

Konsulinis mokestis už gimimo liudijimo išdavimą – 20 eurų.

Elektroninės paslaugos informacinė sistema MEPIS

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus

Sistema MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama MEPIS interneto svetainėje.

Naujienlaiškio prenumerata