Laikinas pasas

Sukurta 2019.02.14 / Atnaujinta 2020.05.04 14:11

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje šios konsulinės funkcijos nebeatlieka. Piliečiai, gyvenantys Rumunjoje ir Bulgarijoje, dėl laikinojo paso išdavimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje. Prašymai bus priimami ir konsulinių misijų metu.


Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę (toliau – pilietis), kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą.

Atvejai, kada gali būti išduodamas laikinas pasas

Laikinas pasas gali būti išduodamas, jeigu piliečiui išduotas (turimas) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas:

 • buvo prarastas;
 • tapo netinkamas naudoti;
 • pasibaigė jo galiojimo laikas;
 • pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Laikino paso išdavimo ir galiojimo terminai

Laikinas pasas išduodamas per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo ambasadoje dienos. Laikinas pasas galioja ne ilgiau kaip vienus metus.

Laikiną pasą pilietis privalo grąžinti konsulinei įstaigai arba migracijos tarnybai, jeigu:

 • atsiima naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą;
 • išnyksta priežastys, dėl kurių jam buvo išduotas laikinas pasas.

Dokumentai, prašant išduoti laikiną pasą

Prašydamas išduoti laikiną pasą, pilietis konsulinei įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą išduoti Lietuvos Respublikos laikiną pasą;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 • piliečio amžių atitinkančią nuotrauką;
 • dokumentus arba paaiškinimą raštu, pagrindžiantį prašomo išduoti laikino paso galiojimo terminą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka užpildytą pranešimą apie asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą;
 • dokumentą, patvirtinantį, kad konsulinis mokestis už laikino paso išdavimą yra sumokėtas.

Pilietis nurodytus dokumentus pateikia asmeniškai atvykęs į konsulinę įstaigą.

Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus prašymą ir dokumentus pateikia jo teisėtas atstovas, dalyvaujant pačiam nepilnamečiui asmeniui. Kai pateikiami nepilnamečio asmens iki vienų metų dokumentai, jam dalyvauti neprivaloma. Nepilnamečio asmens iki 16 metų amžiaus teisėtas atstovas kartu pateikia atstovavimą ir savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

Konsulinis mokestis

Laikino paso išdavimo konsulinis mokestis yra 50 eurų.

Daugiau informacijos rasite čia.

Naujienlaiškio prenumerata