Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2019.02.21 08:15

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – tai dokumentas, kuris gali būti išduodamas, jei Jūs, būdami užsienyje, praradote Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę ar pasą, taip pat jei šie dokumentai tapo netinkami naudotis ar pasibaigė jų galiojimo laikas.

AGP gali būti išduodamas, jei Jūs neturite kito galiojančio kelionės dokumento.

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

AGP gali būti išduotas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
  • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

Asmenys, praradę Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę Rumunijoje, prašymus dėl AGP išdavimo pateikia Lietuvos Respublikos ambasadai Bukarešte.

Dėl AGP į Lietuvos ambasadą Bukarešte turite kreiptis asmeniškai. Konsuliniam pareigūnui reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Nustatytos formos prašymą
  • Dvi 35X45 mm dydžio nuotraukas, atitinkančias Jūsų amžių
  • Kitus turimus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus
  • Pranešimą apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.
  • Tuo atveju, kai AGP prašoma užsienio valstybėje gimusiam vaikui, papildomai pateikiami Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai bei Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba užsienio valstybės institucijų išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas pažyma „Apostille“ ir išverstas į lietuvių kalbą.

Prašymai dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo priimami kiekvieną darbo dieną. Priėmimui rekomenduojame registruotis telefonu +40 213 115 997.

Kiek laiko galioja išduotas asmens grįžimo pažymėjimas?

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę (ar vykstate lėktuvu ar autobusu, automobiliu), bet šis laikas negali būti ilgesnis kaip 15 dienų nuo AGP išdavimo dienos. Pažymėjime įrašytas galiojimo laikas negali būti pratęstas.

Konsulinis mokestis už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą - 20 eurai.

Daugiau informacijos apie AGP rasite čia.

Ką daryti, jei būdamas užsienyje praradau asmens dokumentą, bet noriu tęsti kelionę?

Užsienio valstybėje esantis Lietuvos Respublikos pilietis, neturintis galiojančio kelionės dokumento, ir pageidaujantis tęsti kelionę, gali kreiptis į ambasadą dėl laikino paso išdavimo.

Naujienlaiškio prenumerata