Dokumentų legalizavimas

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2020.01.28 13:52

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje šios konsulinės funkcijos nebeatlieka. Piliečiai, gyvenantys Rumunjoje ir Bulgarijoje, dėl dokumentų legalizavimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje. Prašymai bus priimami ir konsulinių misijų metu.


Dokumentų legalizavimas –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas.

Dokumentų tvirtinimas pažyma (Apostille) –  tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma (Apostille), numatyta 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijoje dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

Dokumento legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille) reikia tam, kad vienoje valstybėje išduoti oficialūs dokumentai galiotų kitoje valstybėje.

Gali būti legalizuojami ir tvirtinami pažyma (Apostille) šie oficialūs dokumentai:

 • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
 • administraciniai dokumentai;
 • notariniai aktai;
 • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
 • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Kur atliekamas dokumentų legalizavimas ir tvirtinimas pažyma (Apostille)

Lietuvoje:

Rumunijoje:

 • dokumentų legalizavimą įgaliotos atlikti dvi institucijos – Rumunijos užsienio reikalų ministerija bei Rumunijos teisingumo ministerija. Dėl smulkesnės Rumunijoje išduotų dokumentų pateikimo tvirtinimui “Apostille” ar legalizavimui tvarkos, prašome teirautis tiesiogiai Rumunijos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento legalizavimo skyriuje (tel.: +40 21 3196875, Bukareštas, Aleea Alexandru str. 24, sector 1, priėmimo valandos pirmadieniais  - penktadieniais 9.00-12.00 ir 13.00-16.00) ir Rumunijos teisingumo ministerijoje (tel.: +40 21 3144400, Bukareštas, Appolodor str. 117, sector 5, priėmimo valandos pirmadieniais  - penktadieniais, 10.00-12.00 dokumentų pridavimas, 15.00-16.00 dokumentų išdavimas).
 • Rumunijoje išduotų dokumentų tvirtinimą “Apostille” yra įgalioti atlikti teismai (teritoriniai apeliaciniai teismai Apostille tvirtina tik dokumentų vertimus) ir prefektūros.

Daugiau informacijos apie Lietuvoje išduotų dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą „Apostille“ galite rasti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos konsulinės informacijos interneto svetainėje.

ES viduje naudojamų dokumentų legalizavimas

Remiantis Europos Sąjungos reglamentu, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas, nuo 2019 m. vasario 16 d. Europos Sąjungoje tam tikriems viešiesiems dokumentams ir jų patvirtintoms kopijoms netaikomas reikalavimas juos legalizuoti ar tvirtinti apostile. Kai kurie iš šių dokumentų (žr. išskirtus paryškintuoju šriftu) gali būti išduodami kartu su daugiakalbe standartine forma – taip išvengiama reikalavimo pateikti dokumento vertimą; be to, visais atvejais turi būti priimtas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje atliktas patvirtintas vertimas.

Reikalavimas legalizuoti ar tvirtinti apostile netaikomas tik valstybės narės institucijų išduotiems dokumentams, pateikiamiems kitos valstybės narės institucijoms, ir jų patvirtintoms kopijoms:

-                    teismo ar teismo pareigūno išduotiems dokumentams;

-                    administraciniams dokumentams;

-                    notariniams aktams;

-                    privačių dokumentų oficialiems patvirtinimams;

-                    diplomatiniams ir konsuliniams dokumentams.

Reikalavimas legalizuoti ar tvirtinti apostile netaikomas tik dokumentams, kuriais nustatomas vienas ar keli toliau išvardyti faktai (paryškintu šriftu nurodytiems naudojama daugiakalbė standartinė dokumentų forma):

 • gimimas;
 • mirtis;
 • faktas, kad asmuo yra gyvas;
 • vardas ir pavardė;
 • santuoka, taip pat santuokinis veiksnumas ir santuokinė padėtis;
 • santuokos nutraukimas, gyvenimas skyrium (separacija) ar santuokos pripažinimas negaliojančia;
 • registruota partnerystė, įskaitant teisę sudaryti registruotą partnerystę, ir registruotos partnerystės padėtis;
 • registruotos partnerystės nutraukimas, gyvenimo skyrium (separacijos) ar registruotos partnerystės pripažinimas negaliojančiais;
 • tėvystė ar įvaikinimas;
 • nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) gyvenamoji vieta;
 • pilietybė;
 • teistumo nebuvimas;
 • su kandidatavimu arba balsavimu rinkimuose į Europos Parlamentą arba savivaldos rinkimuose kitoje valstybėje narėje susiję faktai.

Atkreiptinas dėmesys, kad ne visos standartinės formos išduodamos visose valstybėse narėse.

Daugiakalbė standartinė forma gali būti naudojama tik kitoje valstybėje narėje ir turi būti pateikta kartu su viešuoju dokumentu, prie kurio ji pridedama.

Jeigu valstybė narė leidžia vietoj originalo pateikti viešojo dokumento patvirtintą kopiją, tos valstybės narės institucijos turi priimti valstybės narės, kurioje buvo išduotas viešasis dokumentas, patvirtintą kopiją.

Daugiau informacijos apie reglamentą ir daugiakalbes standartines formas galima rasti Europos e. teisingumo portale https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents.

Naujienlaiškio prenumerata