Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2020.01.28 13:26

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje šios konsulinės funkcijos nebeatlieka. Piliečiai, gyvenantys Rumunjoje ir Bulgarijoje, dėl gyvenamosios vietos deklaravimo turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje. Prašymai bus priimami ir konsulinių misijų metu.


Pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, per 7 darbo dienas iki išvykimo privalo deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos. Nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai ar globėjai.

Rumunijoje ir Bulgarijoje gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau negu šešis mėnesius, apie gyvenamosios vietos pakeitimą gali deklaruoti per Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje (Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje šios funkcijos nebeatlieka).

Piliečiai, deklaruojantys savo išvykimą gyventi į kitą šalį ir esantys vieno iš Lietuvos komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojai, gali gyvenamosios vietos deklaraciją užpildyti ir pateikti ją elektroniniu būdu, prisijungus prie “Elektroninės valdžios vartų” portalo arba per savo internetinę bankininkystės sistemą.

Asmenys, kurie pagal įstatymą deklaruoti išvykimo neprivalo:

1) Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatyme nurodyti diplomatai ir kiti Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų ir tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, nurodyti šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

2) asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą;

3) asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

4) nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;

5) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

6) jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.

SVARBU:

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu.
 

Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą galite rasti portale Elektroninės valdžios vartai bei Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha