Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.09.25 / Atnaujinta 2020.01.28 13:53

Lietuvos Respublikos ambasada Rumunijoje šios konsulinės funkcijos nebeatlieka. Piliečiai, gyvenantys Rumunjoje ir Bulgarijoje, dėl konsulinių pažymų turėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Vienoje. Prašymai bus priimami ir konsulinių misijų metu.


Konsulinė pažyma yra konsulinių pareigūnų išduotas dokumentas, patvirtinantis konsuliniam pareigūnui žinomą faktą, pagrįstą teisės aktais, kitų Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių kompetentingų institucijų išduotais dokumentais ar jų suteikta raštiška informacija.

Konsulinės pažymos paprastai išduodamos tais atvejais, kai faktui įrodyti pareiškėjui nepakanka valstybės suinteresuotai institucijai pateikti kitos valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, o yra reikalaujama pateikti konsulinės įstaigos išduotą pažymą.

Išduodamos konsulinės pažymos

Gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį.
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę.
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo.
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo.
 • apie asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas.
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai.
 • Kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

Prašymą išduoti konsulinę pažymą pareiškėjas gali pateikti atstovybei užsienyje tiesiogiai arba siųsti paštu ar per kurjerį. Prašymas gali būti pateikiamas ir per pareiškėjo atstovą, turintį teisę įstatymų nusatyta tvarka atstovauti pareiškėjui.

Prie prašymo turi būti pridedama:

 • Pareiškėjo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas arba jo notariškai patvirtinta kopija, jei dokumentai pateikiami paštu ar per kurjerį;
 • Pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas, jeigu dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas;
 • Kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, įrodantys faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma, arba šių dokumentų notariškai patvirtintos kopijos.

Mokestis už konsulinę pažymą – 30€.

Naujienlaiškio prenumerata